PXXX? 10.22-11.6.2022 10AM-9PM ---
PXXX? 10.22-11.6.2022 10AM-9PM ---
PXXX? 10.22-11.6.2022 10AM-9PM ---
PXXX? 10.22-11.6.2022 10AM-9PM ---
PXXX? 10.22-11.6.2022 10AM-9PM ---
ARTISTS
yusuke uchida(LOVE)

yusuke uchida(LOVE)

名古屋栄に移転オープンしたセレクトショップ・LOVEの店主であり、DJとしても活動。

 

Instagram:@yusuke__uchida__